1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi (followesales.com ) elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
  Ürünün Dijital Ürün olduğunun tescili ile kargo ücreti ve kargo ücreti alınmamaktadır. takipesales.com adresindeki ürünler dijital ürün statüsünde olup müşteriye dijital ortamda teslim edilmektedir.
  Satın alınan her ürün, yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla, alıcının gösterdiği hizmet ile sağlanacak sosyal medya hesabına ve ya linkine teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
  Satın alınan ürün eksiksiz ve siparişte belirtilen adetlere uygun olarak teslim edilmelidir.
  Satıcı, satın aldığı ürünün satışının imkansız hale gelmesi halinde, bunu öğrendiği andan itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 14 gün içinde toplam bedel Alıcı'ya iade edilmelidir.
  Hizmet dijital bir hizmet olup, ALICI'nın iade talebi doğrultusunda ücret iadesi talep etmesi halinde almış olduğu hizmeti SATICI'ya iade ederek almış olduğu ücreti iade edebilir.


  SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZSE:
  7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

  KREDİ KARTIYLA İZİNSİZ KULLANILAN ALIŞVERİŞLER:
  8.Ürün teslim edildikten sonra, ödemesi ALICI tarafından yapılan kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmediği tespit edilirse, Alıcı, sözleşme konusu ürünün eksik veya tam bedelini 3 gün içinde SATICI'ya ödemek zorundadır.

  ÜRÜN BEKLENMEYEN SEBEPLERDEN DOLAYI ZAMANINDA TESLİM EDİLMEZSE:
  9.Satıcı'nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin varlığı ve ürünün süresi içinde teslim edilememesi durumunda durum Alıcı'ya bildirilecektir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; nakit olarak ödemiş ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı kredi kartı ile ödeme yaptıysa ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya tekrar iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.

  ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
  10.Sözleşme konusu dijital hizmetin tesliminden önce kontrol edilerek hizmetin niteliği, hizmet süresi kontrol edilerek hizmette gecikme olabilir, hizmet ertelenebilir, hizmet silinebilir vb. bu tür tahminleri kabul etti. Teslimat, alınan dijital hizmetin eksiksiz olduğu kabul edilecektir. ALICI, tesliminden sonra dijital hizmetin korunmasının kendi elinde olduğunu bilmelidir. Cayma hakkı kullanılacaksa dijital hizmetin teslim edilmemiş olması gerekir.

  VAZGEÇME HAKKI:
  11.ALICI, dijital olarak satın aldığı ürünü veya adresine teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde satıcıya karşı her türlü sorumluluk içerisinde ve aşağıda vermiş olduğu iletişim bilgileri aracılığıyla tarafınıza bildirimde bulunarak, malı hiçbir hukuki veya cezai şarta tabi olmaksızın reddeder ve sebep göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

  12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  WhatsApp TEL: 0543 209 80 81

  CAYMA HAKKI SÜRESİ:
  13.Alıcının satın almış olduğu bir hizmet ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin hizmetin ifası için onayı ile ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

  14.Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

  15.Cayma hakkının kullanılması 14 (ondört) günlük süre içinde, SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı olarak bildirilmesi, cayma hakkının kullanılması ve ürünün kullanılması yasaktır. hükümlerinin kullanılması zorunludur.

  CAYMA HAKKI KULLANIMI:
  17.İade edilen dijital hizmet karşılığında ALICI cayma kurallarının tamamını belirtmesi halinde koşulsuz iade talebinde bulunabilir. Belirtmediği takdirde ALICI'nın cayma hakkı reddedilir.

  İADE ŞARTLARI:
  18.SATICI,